4. třída

Dobrý den milí čtvťáci.

Vyvěšuji úkoly na tento týden. Je pře Velikonocemi, tak se již jistě chystáte, ale škola je tu také, tak pojďme do toho:

Matematika:

V minulém zadání jsem měl chybu. Místo strany 67, to měla být strana 61. Už jsem to dole opravil. Takže budeme tento týden pokračovat:

- strana 62 celá. Je to na písemné odčítání čísel větších než 10 000. Připomínám, že musíte psát čísla pečlivě pod sebe, jednotky pod jednotky, desítky pod desítky, atd. jako při písemném sčítání. A potom začínáme od jednotek a od spodu. Dočítáme odspodu. Například ve cvičení 2:

154 983

- 15 795

počítáme od jednotek 5 a kolik je 13, a 8, 1 přičtu k desítkám, 10 a kolik je 18, a 8, 1 přičtu ke stovkám, atd.

strana 63 celá

Přeji vám úspěšné řešení všech úloh.

Český jazyk:

Tam jste se měli samostatně seznámit se vzory podstatných jmen rodu mužského. Na straně 56 máte přehled skloňování vzorů, které končí v 1. pádě jednotného čísla na souhlásku. Máme tu dva vzory tvrdé pán a hrad a dva vzory měkké muž a stroj. Potom dva vzory životné pán a muž a dva vzory neživotné hrad a stroj.

Tento týden budeme pokračovat na straně 60, cvičení 20 do školního sešitu. Máte celé cvičení opsat a nad vyznačená podstatná jména napsat pád číslem.

Dále je tam tabulka skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského, která končí v 1. pádě čísla jednotného na samohlásku. Jsou to vzory předseda a soudce. Kdy předseda je tvrdý vzor a soudce je měkký vzor. Tyto tvary si řekněte ve všech pádech a číslech, všimněte si pravopisu.

Pak si do školního sešitu napište všechna slova ze cvičení 22 na straně 60 pod sebe a vysvětlete význam jednotlivých slov. Např.:

Průvodce - provádí návštěvníky po zámku

Nemluva - málo mluví

Neposeda - neklidný člověk, který musí stále něco dělat

A tak dále ...

Přečtěte si odstavec s názvem "Nezaměňujte"

Napište cvičení 23 na straně 60 takto:

Můj chlapec - vzor muž, 5. pád oslovuji, volám chlapče

Ctěný žalobce - vzor soudce, 5. pád oslovuji, volám žalobce

A tak dále ...

To je vše. Veselé Velikonoce a zase příští týden.

Přírodověda

Dobrý den milí čtvrťáci.

Na těchto stránkách vám budu zadávat domácí práci z jazyka českého a z matematiky, abyste se dál vzdělávali a zůstali se školou v kontaktu. Nejprve zopakuji zadání domácích úkolů, které jsem vám zadal dne 10.3.2020, kdy jsme se viděli naposledy ve škole. Ty byste už měli mít do konce týdne hotové. Zadání zapisuji formou - stránka/cvičení:

Český jazyk:

54/15, 16, 17, 18

55,56/ přečíst

56/3

57/5,6,7,8,9

58/10, 11, 13, 14

59/15,16,17,19

Matematika:

58/5,6

59/1,2,3,4,5,6

60/1,2,3,4

61/1,2,3,4,5,6

To je všechno a příští týden vám napíšu další práci. Ať se vám daří a určitě se uvidíme. Buďte pilní, ale hlavně zdraví. Myslím na vás.

Přírodověda:

Opakování - stavba rostlin

1.kořen

2.stonek

3.list

4.květ

Opakováni je na celý týden