9. třída

Přejeme Vám všem veselé Velikonoce. Odpočiňte si a užijte si trošku volna.

Výuka středa 8. dubna

Výuka úterý 7. dubna

Dějepis

Zápis do sešitu:

Téma: Normalizace

1) Normalizace - snaha o návrat k "normálním" pořádkům /nadvláda KSČ - Komunistické strany Československa/.

2) 1. tajemníkem KSČ se stal Gustáv Husák- jeden z představitelů obnovujícího se totalitního režimu.

3) Národní shromáždění schválilo smlouvu o dočasném pobytu sovětských vojsk u nás.

4) V průběhu roku 1989 normalizátoři /Husák, Jakeš.../ završili svůj mocenský úspěch odvoláním a vyloučením reformistů z Ústředního výboru KSČ.

Literatura

Zápis do sešitu:

Téma: Česká próza 1. poloviny 20. století

- reakce na 1. světovou válku, legionářská literatura - Hašek, John

- demokratický proud literatury - bratři Čapkové, Poláček, Bass

- sociální próza - Olbracht, Majerová, Pujmanová

- psychologická próza - Havlíček, Hostovský

Jaroslav Hašek

Narodil se v Praze v roce 1883, zemřel v roce 1923. Žil bohémský život tuláka, byl to anarchista. Za první světové války narukoval do rakouskouherské armády na východní frontu, padl do ruského zajetí, vstoupil do legií a nakonec do Rudé armády. Do Čech se vrátil v roce 1920. Jeho nejznámějším dílem jsou:

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

Karel Čapek

1890 - 1938, světově známý spisovatel a novinář. Narodil se v Malých Svatoňovicích, studoval filozofii. Stal se novinářem v Lidových novinách, rád cestoval a miloval práci na zahradě, což se mimo jiné projevilo i v některých jeho dílech. Vymyslel slovo robot.

Dílo:

RUR

Ze života hmyzu

Továrna na absolutno

Krakatit

Válka s mloky

Bílá nemoc

Matka


Výuka pondělí 6. dubna

Milí žáci,

Pokud byste potřebovali poradit s učivem, napište mi - e-mail:

ms-ucitelka@seznam.cz

Miluše Štefanová

Chemie

Téma: Přírodní látky - opakování

Vyzkoušej si test:

Český jazyk

Zkuste si test na přijímací zkoušky. Odpovědi zašlete do středy 8. 4. emailem na adresu: projektus@post.cz. Já Vám pošlu zpět červeně označeny špatné odpovědi.

Matematika

Téma: Koule

Opište si ukázkový příklad a zkuste podle vzoru vypočítat následující první tři příklady.

Výuka pátek 3. dubna

Fyzika

Téma: Vesmír

Máme nové a poslední téma ve fyzice. Začneme krátkým videem.

https://www.youtube.com/watch?v=GoW8Tf7hTGA

Matematika

Téma: Koule

Zatím jenom vzorce. Napište do sešitu.

Dějepis

Zápis a videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnyTipbv5lI

v=Lq9ZdA9OKgo&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=108

Téma: Okupace v srpnu 1968

1/ V noci z 20. na 21. srpna vojska SSSR, NDR, MLR a BLR /Sovětského svazu, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky/ překročila státní hranice ČSSR - 750 000 vojáků, 6000 tanků.

2/ Zvedla se mohutná vlna odporu proti okupaci - stávky, manifestace....

3/ Zdůvodnění vpádu: Pomoc pracujícímu lidu ČSSR v boji proti kontrarevoluci a ohrožení ze Západu /USA.../

4/ Tzv. Vysočanský sjezd KSČ odmítl porušení suverenity naší země.

5/ Tzv. Moskevský protokol ale znamenal vynucený souhlas s přítomností vojsk SSSR na našem území.

6/ Vítězství konzervativců znamenalo návrat starých pořádků a nástup tzv. normalizace.

Výuka čtvrtek 2. dubna 

Německý jazyk

Hallo, meine lieben deutschen Freunde !

Ich grü3e euch nach einer Woche wieder! - Opět vás po týdnu zdravím.

1.úkol: znovuzopakování slovní zásoby Zvířata - nebo už je umíte všechna? Nejlíp se asi pamatuje das Kamel, že? J

A co bajky? Bavil vás jejich překlad? Ještě mám v zásobě další, ale dnes posílám jiné úkoly, možná příště?....

2.úkol: list č.36 - doplň křížovku - pokud si nemůžeš list vytisknout, překresli si křížovku na papír, napiš, která zvířata se skrývají pod názvy s hvězdičkami a poslední cvičení: napiš, která zvířata žijí na statku. Lev to asi nebude, že? .-)


Dejte se do práce, protože: WIE DIE ARBEIT, SO DIE LOHN - jaká práce, taková odměna...

a příští týden se vám ozvu s dalšími úkoly. Přeji vám příjemnou zábavu s německým jazykem.

Zdraví vás vaše Deutschlehrerin 

Angličtina:

Dobrý den milí žáci:

Za domácí úkol si napište slovíčka 3. lekce d sešitu Vocabulary, pokud je ještě nemáte, a naučte se je. Výslovnost najdete v závorce. V této příloze je najdete:

V další příloze posílám pár úkolů, které vysvětlím:

Všechno pište do sešitu English:

3a V levém sloupečku máte slovesa a v pravém dokončovací fráze. Vyber ke každému slovesu z levého sloupečku správnou frázi z pravého sloupečku a napiš to do sešitu. Jednotlivé fráze odděluj čárkou nebo piš pod sebe.

3b V rámečku jsou vypsané další fráze, které se spojují se slovesy ve cvičení 3a levý sloupeček. Zase tyto fráze napiš do sešitu.

4a Přečti si větu:

At 12 o'clock I was sitting at my computer.

Napiš česky kdy asi jsem začal a kdy jsem skončil tuto činnost.

4b Opiš celý rámeček do sešitu English a doplň k číslům 1 zápor k was, 2 kladné weren't 3,4,5 slovesa get, play a have ve tvaru -ing.

7a Ke každému číslo napiš větu v minulém čase průběhovém, protože se to dělo v neděli, podle vzoru.

Výuka středa 1. dubna

Matematika

Téma: Kužel

Minule jste počítali pomoci videa. Kdo výpočty zvládl, zkusí si vyšší level.

1) Urči objem a povrch rotačního kužele s poloměrem podstavy 6 cm a straně 4 cm.

2) Urči objem a povrch rotačního kužele s průměrem podstavy 10 cm. Výška jehlanu kužele je 8 cm.

3) V dětské stavebnici jsou díly ve tvaru rotačního kužele s postavou o průměru 2,8 cm a objemu 18 cm 3. Jakou mají tyto kužele výšku?

A ještě jeden příklad na zhlédnutí.

https://www.youtube.com/watch?v=3I9bKxzaR7o

Český jazyk

Řešení z pondělí:

               V1H                      V2V předmětná                

1. Nikdo nevěděl, co se ten večer stalo. SP     Co nikdo nevěděl?

                 V1V př. časová                    V2H

 2. Když skončilo vyučování, odvedla učitelka děti do šatny.   Kdy odvedla učitelka děti do šatny?

             V1H                                   V2V předmětná

3. Přáli bychom si, aby si děti užily při koupání v novém bazénu hodně radosti. Co bychom si přáli?

        V1Ha         V2V přívlastková                                      V2Hb

4. Okamžik, který jsem si v duchu tolik představoval, právě nastal. Jaký okamžik právě nastal?

            V1H                   V2V podmětná

5. Je nutné, aby se jim omluvila. Kdo, co je nutné?

        V1V př. podmínková       V2H

6. Kdybych jel do Prahy, šel bych do Národního divadla. Kdy, za jakých podmínek bych šel do Národního divadla?

Proveďte do sešitu rozbor složitého souvětí:

Hrad se tyčil na kopci, který sice svou mohutností neohromi, ale na který bylo místní obyvatelstvo hrdé.

Jsou dny, kdy si myslím, že se odtud nikdy nedostanu.

Výuka úterý 31. března 2020

Dějepis

Zapiš do sešitu:

Téma: Přípravy k vojenskému zásahu v ČSSR

1) Reakce Moskvy na vývoj v ČSSR /Československá socialistická republika/:

- reformy u nás ohrožují soudržnost sovětského bloku a nadvládu SSSR ve východní a střední Evropě

2) Moskva stupňovala tlak na ČSSR, aby s reformami skončila:

- ultimátum na okamžité řešení situace

- vynucené rozhovory Leonida Brežněva / 1. tajemník KSSS/ a Alexandra Dubčeka / 1. tajemník KSČ/

3. Hrozba otevřeným vojenským zásahem /intervencí/ zemí Varšavské smlouvy / sovětský vojenský blok/ k udržení "pořádku" v ČSSR.

Literatura

pokračuj v zápisu z minulé hodiny.

Vítězslav Nezval

190 - 1958, básník, spisovatel, dramatik, překladatel. Narodil se Biskoupkách na Moravě. Dokázal si hrát s jazykem, což se projevilo v jeho díle. 

Dílo: 

Abeceda - básně o písmenech

Edison 

Manon Lescaut

František Halas

191 - 1949, narodil se v Brně, byl to básník meditativní poezie

Dílo:

Torzo naděje

Naše paní Božena Němcová

Ladění

Vladimír Holan

1905 - 1980, originální básník světového významu, tvořil velmi náročné básně. Narodil se v Praze, dětství prožil v Bělé pod Bezdězem, bydlel v Praze na Kampě ve stejném domě jako Jan Werich. Byl navržen na Nobelovu cenu, ale nezískal ji.

Dílo:

Dík Sovětskému svazu

Rudoarmějci 

Noc s Hamletem

Noc s Ofélií

Výuka pondělí 30. března 2020

Přírodopis

Zapiš do sešitu:

Chemie

Téma: Bílkoviny

Napište si zápis. Podívejte se na video. Máte to tam hezky vysvětlené. https://www.youtube.com/watch?v=PwkBguD-Kwc

Český jazyk

Téma: Rozbor souvětí

Proveďte do školního sešitu rozbor souvětí:

Zakroužkujte spojovací výraz, doplňte čárku, načrtněte graf souvětí a určete druhy

vedlejších vět:

1. Nikdo přesně nevěděl co se ten večer odehrálo.

2. Když skončilo vyučování odvedla učitelka žáky do šatny.

3. Přáli bychom si aby si děti užily při koupání v novém bazénu hodně radosti.

4. Okamžik který jsem si v duchu tolik představoval právě nastal.

5. Je nutné aby se jim omluvila.

6. Kdybych jel do Prahy šel bych do Národního divadla.

Matematika

Téma: objem kužele

Udělejte si zápis z obrázku.Teď se můžeme pustit do výpočtu povrchu i objemu. Návod máte v tomto videu. https://www.youtube.com/watch?v=S5LqRXz3kA8

Zkuste si spočítat stejnou úlohu se změněnými rozměry:

výška v = 40 cm a poloměr podstavy r = 10 cm.
Vypočítejte povrch i objem.
Pracujte podle videa krok za krokem.

Výuka pátek 27. března 2020

Sloh

- odevzdat dnes na email projektus@post.cz úvahu na téma Co mi škola dala a co mi vzala

- do příštího pátku napište úvahu na jedno téma, které si vyberete:

- Čím chci být? 

- Co bych si přál v životě dokázat?

- Jak bych si představoval svého životního partnera?

- Proč lidé ničí všechno kolem sebe?

Fyzika

Téma: Elektrický proud - opakování

Prohlédni si tato tři videa:

Opakování základních pojmů https://www.youtube.com/watch?v=5NcSghK3A5k

 • První pomoc při úrazu elektrickým proudem https://www.youtube.com/watch?v=OfIU_Mywnfc
 • Následky úrazu el. proudem https://www.youtube.com/watch?v=6WaDphorcc8


Pomoci vzorců z prvního videa zkus vypočítat příklady na Ohmův zákon.

Příklad č. 1. Žárovka je připojena ke zdroji elektrického napětí 230 V. Vláknem žárovky prochází elektrický proud 220 mA. Urči elektrický odpor vlákna svítící žárovky za předpokladu, že její teplota se ustálila a nemění se.

Příklad č. 2. Svorky topného tělesa vařiče připojíme k elektrickému napětí 230 V. Při ustálené teplotě má topné těleso odpor 140 ohmu. Jaký proud prochází topným tělesem? Příklad č. 3. Rezistorem o odporu 1,2 kiloohmu prochází proud 10 mA. Jaké napětí je mezi svorkami rezistoru?

Matematika

Téma: Povrch kužele

Zapiš a načrtni si do sešitu zápis z obrázku.

Vypočítej příklad: Kolik metrů čtverečních měděného plechu budeme potřebovat na pokrytí zámecké věžičky tvaru kužele? Výška věžičky je 1,5 m a průměr základny je 80 cm. !POZOR na průměr x poloměr a na jednotky!

Dějepis

Zapiš do sešitu, zhlédni videa: https://www.youtube.com/watch?v=XnfzvlMs1nE&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=107

https://www.youtube.com/watch?v=Lq9ZdA9OKgo&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=108

Doporučuji zhlédnout i film Pelíšky: https://www.sledujfilmy.online/web/film/5012/pelisky

Téma: Uvolňování diktátorského režimu KSČ v 60. letech

            Kořeny událostí roku 1968 - Pražské jaro

 1) Skrytá nespokojenost s režimem KSČ se změnila v otevřenou kritiku.

2) Veškeré pokusy o ozdravení ekonomiky ztroskotaly.

3) Proto proběhly změny ve vedení KSČ a státu:

- prvním tajemníkem KSČ se stal Alexander Dubček

- prezidentem se stal Ludvík Svoboda

4) Vznikala nová sdružení - KAN /Klub angažovaný nestraníků, K 231 /podle paragrafu, podle kterého byli souzeni političtí vězni.

5. Polarizovala /rozdělila/ se společnost:

a) reformisté - stoupenci změn

b) konzervatici - přátelé starých pořádků 

Výuka čtvrtek 26. března 2020

Milí žáci,

- 100 hodin výukových videí

- Český jazyk a Matematika

- Veškeré učivo druhého stupně

- On-line výuková videa, opakování, cvičení, testy, hodnocení


Stačí kliknout zde: https://vpohode.cz/cs/pak kliknout na tlačítko Vyzkoušet zdarma a zaregistrovat se. Je tam učivo od 6. po 9. ročník.

Sloh

Vážení deváťáci,
připomínám - zítra je sloh - odevzdat úvahu na email projektus@post.cz. Zatím odevzdala jen Agnes, jíž děkuji.
Pavel Navrátil

Anglický jazyk

Posílám domácí úkoly do angličtiny :

1) zapište si do slovníčků sešitů Vocabulary slovíčka 3. lekce ze strany 82. Jsou tam pod nadpisy:

A What was happenning?

B A dangerous situation - nebezpečné situace Natural disaster - přírodní katastrofy


Přečtěte si následující očíslované texty o přírodních katastrofách a přiřaďte je k názvům přírodních katastrof do sešitů English. Napište číslo odstavce a vedle anglicky název přírodní katastrofy a místo, kde se odehrála:
1 The bad storm are continuing in Australia. Lightning knocked out a power station in Queensland last night. In other places it has started forest fires.

2 We're getting reports of a new volcanic eruption in Iceland. We'll bring you further news as it comes in.

3 Last night there was a huge explosion at a factory in northwestern Pakistan. We don't have any more news about the explosion at the moment, but we know that it started big avalanches in the mountains near the factory.

4 Earlier today a tornado hit the small town of Oakville in the USA. It destroyed several buildings.

5 There was a large earthquake near the coast of Indonesia last night. The earthquake caused a tsunami that destroyed several villages. Luckily everyone left the villages before the tsunami arrived.

6 A hurricane is moving across the island of Cuba. There are flood in many places on the island.


Je to velmi lehké. Výslovnost najdete ve slovíčkách. Zkuste si slovíčka podle toho i vyslovit.

Německý jazyk

Hallo, meine lieben deutschen Freunde !

Wir werden Brieffreunde spielen. - Budeme si hrát na přátele, kteří si dopisují. 

1.úkol: pořiďte si nějakou složku, do které si všechny materiály budete ukládat.

2.zopakujeme si slovní zásobu tematického okruhu Zvířata. Listy č. 39 a 40. Opište si český název zvířat na papír - uděláme si klasický slovníček - a pomocí překladače nebo slovníku najdi názvy zvířat a zapiš si je I SE ČLENEM.

3. teď je třeba se slovíčka naučit  

4.další úkol vás čeká na pracovním listu č. 34 a 35. Je to opět práce s on-line slovníkem nebo překladačem. Jde o bajky - tedy příběhy o zvířatech. Když pracujete s internetovým překladačem, musíte si věty upravovat tak, aby vám dávaly smysl a ne jen přepisovat, co vám překladač vyplivne. Pozor na to.

Přeji vám příjemnou zábavu s německým jazykem. Příští týden se ozvu s dalšími úkoly.

Zdraví vás vaše Deutschlehrerin J

A ještě další info:

Váš spolužák Sam se spolu s osmáky umístil v krajském kole soutěže Finanční gramotnost na třetím místě. Velká gratulace!!!

Zápisové lístky na střední školy mám pro vás připravené, zatím je na ně ještě čas.


Výuka středa 25. března 2020

 Matematika

Do sešitu si napište nadpis a nakreslete obrázek kuželu s popisem. Napište aspoň tři věci tvaru kužele. Vzorečky budou až příště.

Téma: Kužel

PŘÍRODOPIS

Nakresli obrázky do sešitu a zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=5-I8kipoSu0

Český jazyk

Proveď zápis do sešitu, procvič na: https://www.pravopisne.cz/2014/04/test-urcovani-druhu-vedlejsich-vet-10/

Souvětí podřadné

- souvětí s jednou větou hlavní a libovolným počtem vedlejších vět

Druhy VV:

VV podmětná: ptáme se: Kdo, co? Spojovací výrazy: kdo, co, že, aby.

VV předmětná: ptáme se: 2., 3., 4., 6. a 7. pádem. Spojovací výrazy: že, aby, jak

VV příslovečná místní: ptáme se: Kde, odkud, kudy, kam? Spoj. výrazy: kde, odkud, kudy, kam.

VV př. časová: ptáme se: Kdy, odkdy, dokdy, jak dlouho, jak často? Spoj. výrazy: když, jakmile, až, mezitímco, zatímco, dřív než, pokud, odkud, kdykoliv.

VV př. způsobová: ptáme se: Jak? Spoj výrazy: jak, jako, tak že.

VV př. příčinná: ptáme se: Proč? Spoj. výrazy: protože, poněvadž, jelikož.

VV př. účelová: ptáme se: Proč, za jakým účelem? Spoj. výraz: aby

VV př. podmínková: ptáme se: Kdy, za jakých podmínek? Spoj. výrazy: když, jestliže, -li, kdyby.

VV př. přípustková: ptáme se: Přes co? Spoj. výrazy: ač, ačkoli, přestože, třebaže, i když, i kdyby

VV přívlastková: ptáme se: Jaký, který, čí? Spoj. výrazy: jaký, který, čí, jenž.


 Výuka úterý 24. března 2020

Dějepis

Proveďte zápis do sešitu, zhlédněte video: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/211543116230106-sedesata-leta/video/

Československo v letech 1956 -1967

 • Věda a kultura - veškeré sdělovací prostředky, zejména televizi, rozhlas a tisk se dostal pod kontrolu KSČ. Domácí tvorba ustoupila dovozu sovětského umění, nekomunističtí autoři byli zakázáni.
 • Hospodářství:
 • Urychlená kolektivizace poškodila zemědělskou výrobu
 • Zastavil se růst průmyslové výroby
 • Klesla životní úroveň
 • Pokusy o reformu byly neúspěšné
 • Společenské záležitosti:
 • Odhalení zločinů, které byly spjaty s kultem Stalina
 • Postupné rozšíření prostoru pro svobodný projev a tvorbu
 • Nárůst nedůvěry ve vedení KSČ

Literatura

Proveďte zápis do sešitu

Česká literatura 1. poloviny 20. století

Poezie

 • I v poezii se projevoval vliv 1. světové války - byly popisovány válečné hrůzy
 • Nástup proletářského umění - kritika sociálních poměrů /chudoby.../
 • Vznik nových básnických směrů - surrealismus, dadaismus...

Jiří Wolker (1900 - 1924) básník, představitel pak proletářské poezie; psal i prózu, pohádky a divadelní hry) Narodil se v Prostějově, vystudoval gymnázium, studoval v Praze práva. Zemřel v Prostějově na tuberkulózu.

Dílo:

Host do domu tzv. poezie prostých věcí

Svatý Kopeček

Těžká hodina - proletářská poezie

O listonošovi, O kominíkovi, O milionáři, který ukradl slunce - moderní pohádky

Jaroslav Seifert (1901 - 1986) básník, publicista, překladatel; nositel Nobelovy ceny (1984) jako jediný český spisovatel; poezie vysoké umělecké hodnoty; v době normalizace zákaz publikační činnosti; signatář Charty 77 (zařazen mezi disidenty). Narodil se v Praze na Žižkově, kde prožil celý život.

Dílo:

Město v slzách, Samá láska, Na vlnách T. S. F. /T. S. F. = télégraphie sans fil (bezdrátová telegrafie, rozhlas/, Jablko z klína, Vějíř Boženy Němcové, Přilba hlíny, Maminka, Koncert na ostrově, Halleyova kometa, Odlévání zvonů, Deštník z Piccadilly, Býti básníkem

Všecky krásy světa - kniha vzpomínek