5. třída

Dobrý den milí páťáci.

Vyvěšuji úkoly na tento týden. Je pře Velikonocemi, tak se již jistě chystáte, ale škola je tu také, tak pojďme do toho:

Český jazyk:

Učebnice strana 52. Tam je přehled slovních druhů. Je to opakování, ale vy si celou stranu nastudujte, zopakujte si, které slovní druhy jsou slova ohebná, které neohebná a co který slovní druh vyjadřuje. Pak si celý přehled přepište do školních sešitů a pravítkem si narýsujte čáry, které tam jsou.

Učebnice strana 53, cvičení 2, napsat do školních sešitů. Na každém řádku jsou dvě věty. Vyhledejte na každém řádku dvě stejně znějící slova a určete u nich slovní druh. Příklad:

tu - příslovce, tu - zájmeno, protože v první větě je slovo tu příslovcem a ve druhé větě zájmenem.

Učebnice strana 53, cvičení 3a, napsat do školních sešitů. Příklad:

Chytrý - přídavné jméno

Chytrák - podstatné jméno

Chytrost - podstatné jméno, atd.

Učebnice strana 53, cvičení 4a,b,c do školních sešitů.

Učebnice strana 53, cvičení 6a do školních sešitů. Napište bez závorek buď dohromady jako předponu "předmluva" nebo zvlášť jako předložku "s vámi"

6b určíte potom slovní druhy napsaných slov. Pište po pod sebe hned u 6a:

Předmluva - podstatné jméno

Bezmračný - přídavné jméno

Strana 54, cvičení 7 do školních sešitů. Vyberte do věty vždy jen jedno vhodné přídavné jméno. Příklad: Půjdeš na letecké závody?

To je do čtvrtka všechno. Další úkoly až příští týden.

Matematika:

Pokračujeme do školních sešitů. Vypracujte do čtvrtka celé strany 52 a 53. Je to počítání s čísly, která jsou někdy i větší než milion. Jsou tam převody jednotek, počítání s nulami, se závorkami a zaokrouhlování. Buďte pilní a ať se vám daří.

Přírodověda 

Dobrý den milí páťáci.

Na těchto stránkách vám budu zadávat domácí práci z jazyka českého a z matematiky, abyste se dál vzdělávali a zůstali se školou v kontaktu. Nejprve zopakuji zadání domácích úkolů, které jsem vám zadal dne 10.3.2020, kdy jsme se viděli naposledy ve škole. Ty byste už měli mít do konce týdne hotové. Zadání zapisuju formou stránka/cvičení:

Český jazyk:

45/1a, 3

46/4,5,6,7,8

47/12,13,14

48/16a, 18, 19a, 20a

49/21,22,23,24

Matematika:

48/5 dodělat

49/17,18, 20, 21, 22

50/3,4,5,6,7,8

51/10,11,12,14,15

To je všechno a příští týden vám napíšu další práci. Ať se vám daří a určitě se uvidíme. Buďte pilní, ale hlavně zdraví. Myslím na vás.

Přírodověda:

Opakování - stavba rostlin

1.kořen

2.stonek

3.list

4.květ

Opakováni je na celý týden