6. třída

Přejeme Vám všem veselé Velikonoce. Odpočiňte si a užijte si trošku volna.

Výuka středa 8. dubna

Dějepis

Zápis do sešitu dějepisu:

Téma: Struktura středověké společnosti ve vrcholném středověku

1) Od 13. století se začal měnit způsob řízení českého státu.

2) Upevnil se feudální systém, o moc se hlásila šlechta a města.

3) Struktura středověké společnosti:

                       král

            duchovenstvo

            vyšší šlechta

            nižší šlechta

                poddaní

4) Vznikla šlechtická panství, která šlechta měla ve svém majetku. Král již nevlastnil veškerou půdu, ale jen své statky.

Zeměpis

Pokračuj v zápisu do sešitu zeměpisu:

OBYVATELSTVO

Velmi řídce osídleno

 • Soustřeďuje se na jihu, při železnicích a vodních tocích
 • Obrovské vzdálenosti a drsné podnebí - řídká síť silnic a železnic
 • V severních oblastech města pouze u nalezišť surovin

HOSPODÁŘSTVÍ

Hlavně zásobárna surovin!

 • Ropa a zemní plyn
 • Uhlí
 • Nikl a měď, diamanty, zlato
 • Lesy
 • Elektrárny na sibiřských veletocích
 • Hutnictví a těžké strojírenství
 • Význam letecké dopravy a transsibiřské magistrály

Výuka úterý 7. dubna

Anglický jazyk

MY ROOM

 • slovní zásoba (v přílohách 5 Places: A My room, B Our house)
 • slovíčka zapsat do VOCABULARY, naučit se (pro správnou výslovnost se podívej na https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-dum-casti-domu-nabytek)
 • vypracovat pracovní list v příloze (My room, Things in a room)


Fyzika

Téma: Magnetické pole

V přiloženém pdf najdeš úkoly k procvičování - 1. a 2. straně a zápis do sešitu - 3. a 4. stránka.

Matematika

Téma: Procvičování desetinných čísel

Dáme si přestávku s úhly a na chvíli se vrátíme k desetinným číslům. Vyzkoušej si příklady z přiloženého pdf.

 

Výuka pondělí 6. dubna

PŘÍRODOPIS

Zapiš do sešitu: 

4. STROMOVÉ PATRO

JEHLIČNATÉ STROMY

Výuka pátek 3. dubna

Matematika

Téma: Procvičování desetinných čísel

Přerušíme úhly a dáme si procvičování desetinných čísel. Vyber si aspoň 3 úkoly.

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=03.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid

Fyzika

Téma: Magnetické pole

Prohlédni si tři krátká videa k magnetickému poli

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/fyzika?stupen=2-stupen-zs&tema=magneticke-pole


Výuka čtvrtek 2. dubna

Matematika

Téma: Pravý, ostrý a tupý úhel, přímý úhel

Máme ještě jeden typ úhlu - přímý úhel. Opiš si i s obrázkem do sešitu a pak procvič na internetu první 3 úkoly.

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=08.+Geometrie#selid

Výuka středa 1. dubna 

Zeměpis

Zapiš do sešitu

RUSKO - ASIJSKÁ ČÁST

POVRCH

Dělí se na Sibiř a Dálný východ

 • Sibiř vyplněna Západosibiřskou rovinou (bažiny) a Středosibiřskou vysočinou
 • Dálný východ převážně hornatý, nížiny pouze při pobřeží Ochotského moře

PODNEBÍ

Vnitrozemské podnebí - léta teplá a krátká, velmi chladné zimy

 • Sibiř - nejchladnější část severní polokoule
 • Výskyt dlouhodobě zmrzlé půdy (promrzlá až do 1,5 metru)

KRAJINY

Sever Sibiře - tundra

 • Většina Sibiře - tajga (po Amazonii největší souvislý lesní pokryv na světě)
 • Při hranicích s Kazachstánem - step


Matematika

Téma: Pravý, ostrý a tupý úhel

Zhlédni video a zkus si první cvičení po videu.

https://cs.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-angle/basic-geo-angle-types/v/acute-right-and-obtuse-angles

Dějepis

Zapiš do sešitu, zhlédni videa:

https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-cYVsA&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=37

https://www.youtube.com/watch?v=L8aMBOjVgYA&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=38

https://www.youtube.com/watch?v=28gEExRd8S0&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=39


Téma: Karel IV. - Otec Vlasti

1. Roku 1346 se českým králem stal Karel IV. Tomu se dařilo  jak v domácí, tak v zahrančiní politice. 

2. Roku 1344 se pražské biskupství stalo arcibiskupstvím. Roku 1348 založil Pražskou univerzitu. Začala se stavět Svatovítská katedrála a hrad Karlštejn. 

3. Karel IV. se stal císařem Svaté říše římské a k českému státu připojil mnohá území. 

4. Za vlády Karla IV. se český stát stal mocností, proto Karlovi IV. říkáme "Otec vlasti."

Výuka úterý 31. března 2020

Anglický jazyk

https://www.jazyky-online.info/anglictina/uceni_slovicek.php

 • rozklikni obrázek Dům
 • objeví se slovíčka vázaná na toto téma
 • všechna slovíčka si zapiš do VOCABULARY
 • slovíčka se samozřejmě nauč a poté procvičuj na https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani2.php

Do Exercise book namaluj dům se všemi místnostmi, zahradou, garáží a k jednotlivým místnostem připiš (samozřejmě anglicky) jejich názvy.

Matematika

Téma: Úhel

Začínáme novou kapitolu. Je to geometrie, ale rýsování si necháme až do školy. Zatím si jen zavedeme a procvičíme pár pojmů. Nejprve si udělejte zápis se základními pojmy. Obrázky tužkou podle pravítka (nebo alespoň něčeho rovného).

Potom se podívej na vysvětlení ve videu.

https://www.youtube.com/watch?v=rBUNCcSQhIE

a

https://cs.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-angle/angle-intro/v/angle-basics

Fyzika

Téma: Magnetická síla

Pokračování zápisu o magnetické síle.

Ještě zajímavé video. Přežije jablko nebo magnety?

https://www.unimagnet.cz/blog/pokus-co-se-stane-kdyz-mezi-dva-silne-neodymove-magnety-umistite-jablko-n69

Výuka pondělí 30. března 2020

PŘÍRODOPIS

Zapiš do sešitu:

1. KOŘENOVÉ PATRO

V kořenovém patře se nacházejí podzemní části rostlin a podhoubí hub.

V půdě žijí půdní živočichové a bakterie.

Bakterie rozkládají odumřelé části rostlin a živočichů a podílejí se tak na tvorbě humusu.

2. MECHOVÉ PATRO

V mechovém patře najdeme mechy, lišejníky, houby, spadané plody a listí. 

https://www.youtube.com/watch?v=nvDOSlMyWKc

3. BYLINNÉ PATRO

V bylinném patře rostou semenné rostliny - byliny(sněženka, prvosenka, bledule, konvalinka, violka, sasanka...), výtrusné rostliny ( plavuně, přesličky a kapradiny). 

https://www.youtube.com/watch?v=fNM7Eodf2VA 

Český jazyk

Zapiš do sešitu.

Téma: Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková

Většina podstatných jmen má jednotné a množné číslo. Jsou však výjimky - podstatná jména, která mají buď jen jednotné číslo nebo jen množné číslo.

Podstatná jména pomnožná - mají jen množné číslo. Množným číslem označují jednu věc.      Například - dveře, kalhoty, prázdniny, vrata...

Podstatná jména hromadná - mají jen jednotné číslo. Jednotným číslem označují hromadu věcí. Například -  uhlí, kamení, dříví, lidstvo, vodstvo, ptactvo...

Podstatná jména látková - označují jednotným číslem látku. Například železo.

Výuka pátek 27. března 2020

Přírodopis

Zapiš do sešitu, nakresli i obrázek!

Téma: EKOSYSTÉMY V ČR

EKOSYSTÉM

Je tvořen živou a neživou přírodou. Živá příroda je tvořena organismy.

Neživou přírodu tvoří prostředí (půda, horniny, nerosty, voda, vzduch)

LES

Lesní patra

Matematika

Téma: Nejmenší společný násobek a největší společný dělitel

Zapiš do sešitu jako součin prvočísel:

vzor 297 = 3 . 3 . 3 . 11

210 =

405 =

216 =

Procvičuj:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=04.+D%C4%9Blitelnost&topic=11.+Nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD+spole%C4%8Dn%C3%BD+d%C4%9Blitel#selid

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=04.+D%C4%9Blitelnost&topic=12.+Nejmen%C5%A1%C3%AD+spole%C4%8Dn%C3%BD+n%C3%A1sobek#selid


Fyzika

Téma: Magnetická síla

Pokračuj v zápisu z minula.

Výuka čtvrtek 26. března 2020

Milí žáci,

- 100 hodin výukových videí

- Český jazyk a Matematika

- Veškeré učivo druhého stupně

- On-line výuková videa, opakování, cvičení, testy, hodnocení


Stačí kliknout zde: https://vpohode.cz/cs/pak kliknout na tlačítko Vyzkoušet zdarma a zaregistrovat se. Je tam učivo od 6. po 9. ročník.

Výuka 25. března 2020

Matematika 

Procvič si pravidla dělitelnosti na https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=04.+D%C4%9Blitelnost&topic=01.+D%C4%9Blitelnost+dvou+%C4%8D%C3%ADsel#selid

Fyzika

Do sešitu si udělejte krátký zápis, nakreslete i obrázek:

Téma: Magnetická síla

Co je to magnet
-těleso, které přitahuje a odpuzuje jiný magnet 

-těleso, které přitahuje jiná tělesa s obsahem železa

Části magnetu

S je jižní magnetický pól
N je severní magnetický pól

Magnetické pole
kolem magnetu je magnetické pole,
ve kterém působí magnetická síla mezi póly je netečné pásmo. 

Další část zápisu bude v pátek 27. 3.Pak se můžete podívat na videa s magnety.např na https://www.unimagnet.cz/blog/6-triku-pro-mince-a-silne-neodymove-magnety-vyzkousejte-n482 


Zeměpis 

Zapiš do sešitu

ASIE - RUSKO

Rozloha: 17 075 400 km čtverečných Obyvatelstvo : 139 637 000 Hlavní město: Moskva Státní zřízení: republika Etnické složení: Rusové 82 %, Tataři 4 %, Ukrajinci 3 %, Čuvaši 1 % a více jak 100 dalších Jazyky: ruština /úřední/, mnoho dalších Náboženství: pravoslavné, islám, judaismus Měna: 1 ruský rubl = 100 kopějek


Český jazyk

Zapiš do sešitu

Podstatná jména konkrétní a abstraktní
Konkrétní - můžeme si na ně sáhnout - člověk, tygr, důmAbstraktní - nemůžeme si na ně sáhnout - mládí, krása, létání
Rozliš podstatná jména konkrétní/K/ a abstraktní /A/: stůl, židle, láska, monitor, dobro, stáří, sezení, sedadlo, skříň, letadlo, létání. 


Anglický jazyk

Procvičujte, přemýšlejte, tvořte https://www.umimeanglicky.cz/.Především procvičení slovní zásoby hravou formou.

Dějepis

Zapiš do sešitu, podívej se na video https://www.youtube.com/watch?v=MPZnuYUDC28

Český stát a střední Evropa za vlády Lucemburků

1. Po zavraždění Václava III. roku 1306 vymřel Přemyslovský rod. Následovaly 4 roky bezvládí.

2. Situaci vyřešila roku 1310 česká šlechta, když zvolila českým králem Jana Lucemburského. Ten byl velkým válečníkem, ale v Čechách moc nepobyl.

3. Jan Lucemburský šířil slávu českého státu na bitevním poli, kde ho také roku 1346 v bitvě mezi Angličany a Francouzi u Kresčaku potkala smrt.