7. třída

Přejeme Vám všem veselé Velikonoce. Odpočiňte si a užijte si trošku volna.

Výuka středa 8. dubna 

Matematika - racionální čísla

Uč. Aritmetika str. 71 - 75

Str. 71/A - prostudovat

Str. 71/B1 - do sešitu

Str.72/B2, 3 nahoře - do sešitu

Str.72/C - prostudovat

Str. 72 / Připomínáme - nadpis a vše pod ním opsat do sešitu

Str. 73 - opsat do sešitu

Str. 74/E Cvičení 1 - 4 - do sešitu

Str. 74/F dole - prostudovat

Str. 75 - opsat do sešitu

Dějepis

Zápis do sešitu dějepisu:

Téma: Struktura středověké společnosti ve vrcholném středověku

1) Od 13. století se začal měnit způsob řízení českého státu. 

2) Upevnil se feudální systém, o moc se hlásila šlechta a města.

3) Struktura středověké společnosti:

                                                                              král

                                                                    duchovenstvo

                                                                      vyšší šlechta

                                                                    nižší šlechta

                                                                        poddaní


4) Vznikla šlechtická panství, která šlechta měla ve svém majetku. Král již nevlastnil veškerou půdu, ale jen své statky. 

Zeměpis

Pokračuj v zápisu do sešitu zeměpisu:

OBYVATELSTVO

Velmi řídce osídleno

 • Soustřeďuje se na jihu, při železnicích a vodních tocích
 • Obrovské vzdálenosti a drsné podnebí - řídká síť silnic a železnic
 • V severních oblastech města pouze u nalezišť surovin

HOSPODÁŘSTVÍ

Hlavně zásobárna surovin!

 • Ropa a zemní plyn
 • Uhlí
 • Nikl a měď, diamanty, zlato
 • Lesy
 • Elektrárny na sibiřských veletocích
 • Hutnictví a těžké strojírenství
 • Význam letecké dopravy a transsibiřské magistrály


Fyzika

Téma: Světlo

Začínáme s optikou - naukou o světle. Napište si zápis do sešitu fyziky.

Výuka 7. dubna 

Anglický jazyk

MY ROOM

 • slovní zásoba (v přílohách 5 Places: A My room, B Our house)
 • slovíčka zapsat do VOCABULARY, naučit se (pro správnou výslovnost se podívej na https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-dum-casti-domu-nabytek)
 • vypracovat pracovní list v příloze (My room, Things in a room)


Milí žáci,

Pokud byste potřebovali poradit s učivem, napište mi - e-mail:

ms-ucitelka@seznam.cz

Miluše Štefanová

Výuka pondělí 6. dubna

PŘÍRODOPIS

Zapiš do sešitu:

4. STROMOVÉ PATRO

JEHLIČNATÉ STROMY

Výuka čtvrtek 2. dubna

Matematika

Milí sedmáci,

Procvičujte si sčítání a odčítání celých čísel, násobení a dělení celých čísel.

Příklady najdete zde:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

a nebo přímo zde:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=Matematika&search1=02.+Cel%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla+%E2%80%93+kladn%C3%A1+a+z%C3%A1porn%C3%A1#selid

Německý jazyk

Hallo, meine lieben deutschen Freunde !

Ich grü3e euch nach einer Woche wieder! - Opět vás po týdnu zdravím.

1.úkol: list č.10 - cvičení jedna: napiš, co dělá Franz v pondělí, v úterý,..... dle otevřeného zápisníku.

Pomůžu: Am Montag baut er mit Helmut einen Drachen .

Nezapomeň: za dnem musí být hned sloveso, je to vždy er - on, takže sloveso končí na -t

Ve cvičení 2 máš napsat ty, co děláš každý den v týdnu. Pište jednoduché věty, vzpomínejte na slovesa: tancovat, číst, učit se, plavat, kreslit, malovat, vařit, atd.

2.úkol: zase hodiny. Doplň časové údaje na hodinách, dokresli hodinám ručičky, dopiš, v kolik hodin vstáváš, jdeš do školy, atd.

Připomínám: halb = půl

ein Viertel = čtvrt

drei Viertel = tři čtvrtě

Dejte se do práce, protože: WIE DIE ARBEIT, SO DIE LOHN - jaká práce, taková odměna 

a příští týden se vám ozvu s dalšími úkoly. Přeji vám příjemnou zábavu s německým jazykem.

Zdraví vás vaše Deutschlehrerin

Dějepis

Zapište do sešitu dějepisu:

Téma: Vláda Václava IV. Lucemburského

1. Václav IV. nedokázal řešit problémy tak jako jeho otec Karel IV. Proto se hromadily problémy, které nejvíce dopadaly na nejchudší vrstvu společnosti - poddané.

2. Václav IV. neustál spory se šlechtou, ta posílila svou moc. Rostla také moc měst.

3. Velké spory měl také Václav IV. s církví, náboženské spory vyvrcholily husitskou revolucí.

Výuka středa 1. dubna

Zeměpis

Zapiš do sešitu

RUSKO - ASIJSKÁ ČÁST

POVRCH

Dělí se na Sibiř a Dálný východ

 • Sibiř vyplněna Západosibiřskou rovinou (bažiny) a Středosibiřskou vysočinou
 • Dálný východ převážně hornatý, nížiny pouze při pobřeží Ochotského moře

PODNEBÍ

Vnitrozemské podnebí - léta teplá a krátká, velmi chladné zimy

 • Sibiř - nejchladnější část severní polokoule
 • Výskyt dlouhodobě zmrzlé půdy (promrzlá až do 1,5 metru)

KRAJINY

Sever Sibiře - tundra

 • Většina Sibiře - tajga (po Amazonii největší souvislý lesní pokryv na světě)
 • Při hranicích s Kazachstánem - step

Fyzika

Dějepis

Zapiš do sešitu, zhlédni videa:

https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-cYVsA&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=37

https://www.youtube.com/watch?v=L8aMBOjVgYA&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=38

https://www.youtube.com/watch?v=28gEExRd8S0&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=39

Téma: Karel IV. - Otec Vlasti

1. Roku 1346 se českým králem stal Karel IV. Tomu se dařilo jak v domácí, tak v zahrančiní politice.

2. Roku 1344 se pražské biskupství stalo arcibiskupstvím. Roku 1348 založil Pražskou univerzitu. Začala se stavět Svatovítská katedrála a hrad Karlštejn.

3. Karel IV. se stal císařem Svaté říše římské a k českému státu připojil mnohá území.

4. Za vlády Karla IV. se český stát stal mocností, proto Karlovi IV. říkáme "Otec vlasti."

Výuka úterý 31. března 2020

Anglický jazyk

https://www.jazyky-online.info/anglictina/uceni_slovicek.php

 • rozklikni obrázek Dům
 • objeví se slovíčka vázaná na toto téma
 • všechna slovíčka si zapiš do VOCABULARY
 • slovíčka se samozřejmě nauč a poté procvičuj na https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani2.php

Do Exercise book namaluj dům se všemi místnostmi, zahradou, garáží a k jednotlivým místnostem připiš (samozřejmě anglicky) jejich názvy.

Výuka pondělí 30. března 2020

PŘÍRODOPIS

Zapiš do sešitu:

1. KOŘENOVÉ PATRO

V kořenovém patře se nacházejí podzemní části rostlin a podhoubí hub.

V půdě žijí půdní živočichové a bakterie.

Bakterie rozkládají odumřelé části rostlin a živočichů a podílejí se tak na tvorbě humusu.

2. MECHOVÉ PATRO

V mechovém patře najdeme mechy, lišejníky, houby, spadané plody a listí.

https://www.youtube.com/watch?v=nvDOSlMyWKc

3. BYLINNÉ PATRO

V bylinném patře rostou semenné rostliny - byliny(sněženka, prvosenka, bledule, konvalinka, violka, sasanka...), výtrusné rostliny ( plavuně, přesličky a kapradiny).

https://www.youtube.com/watch?v=fNM7Eodf2VA

Výuka pátek 27. března 2020

Přírodopis

Zapiš do sešitu, nakresli i obrázek!

Téma: EKOSYSTÉMY V ČR

EKOSYSTÉM

Je tvořen živou a neživou přírodou. Živá příroda je tvořena organismy.

Neživou přírodu tvoří prostředí (půda, horniny, nerosty, voda, vzduch)

LES

Lesní patra

Výuka čtvrtek 26. března 2020

Milí žáci,

- 100 hodin výukových videí

- Český jazyk a Matematika

- Veškeré učivo druhého stupně

- On-line výuková videa, opakování, cvičení, testy, hodnocení


Stačí kliknout zde: https://vpohode.cz/cs/pak kliknout na tlačítko Vyzkoušet zdarma a zaregistrovat se. Je tam učivo od 6. po 9. ročník.

Německý jazyk

Hallo, meine lieben deutschen Freunde !

Wir werden Brieffreunde spielen. - Budeme si hrát na přátele, kteří si dopisují J

1.úkol: vy, kteří jste byli v úterý 10.3 ve škole, byste měli mít složku s materiály doma, pokud jste si tedy materiály vzali a nenechali je jako někteří na lavici v učebně nebo ve skříňce. Pokud složku s materiály nemáte, pořiďte si jakoukoliv složku, do které si budete vypracované úkoly ukládat.

2.zopakujeme si slovní zásobu kalendářní rok a určování času. List 9 - vezměte si papír nebo příslušný PL a napište jednotlivé dny v týdnu. V dalším cvičení máte napsat, co se dá dělat na jaře, v létě, na podzim, v zimě. Vyberte a opět napište - do PL nebo na papír.

3. list 11 - napište, ve kterém ročním období se dají činnosti dělat. Pokud čemukoliv nerozumíš, otevři si on-line slovník a vyhledej. Křížovku můžeš taky jednoduše napsat na papír tak, aby písmenka, která tvoří tajenku byla pod sebou.

4. list 14 - napiš, kolik je na obrázcích hodin. Samozřejmě německy.

5.list 18 - podobné - napiš, kolik je na obrázcích hodin a v další části máš nakreslit hodiny s ručičkami dle příkladů.

Připomínám: halb = půl

ein Viertel = čtvrtek

drei Viertel = tři čtvrtě

Přeji vám příjemnou zábavu s německým jazykem. Příští týden se ozvu s dalšími úkoly.

Zdraví vás vaše Deutschlehrerin

Výuka 25. března 2020

Zeměpis 

Zapiš do sešitu

ASIE - RUSKO

Rozloha: 17 075 400 km čtverečných Obyvatelstvo : 139 637 000 Hlavní město: Moskva Státní zřízení: republika Etnické složení: Rusové 82 %, Tataři 4 %, Ukrajinci 3 %, Čuvaši 1 % a více jak 100 dalších Jazyky: ruština /úřední/, mnoho dalších Náboženství: pravoslavné, islám, judaismus Měna: 1 ruský rubl = 100 kopějek

Dějepis

Zapiš do sešitu, podívej se na video https://www.youtube.com/watch?v=MPZnuYUDC28

Český stát a střední Evropa za vlády Lucemburků

1. Po zavraždění Václava III. roku 1306 vymřel Přemyslovský rod. Následovaly 4 roky bezvládí.

2. Situaci vyřešila roku 1310 česká šlechta, když zvolila českým králem Jana Lucemburského. Ten byl velkým válečníkem, ale v Čechách moc nepobyl.

3. Jan Lucemburský šířil slávu českého státu na bitevním poli, kde ho také roku 1346 v bitvě mezi Angličany a Francouzi u Kresčaku potkala smrt. 

Fyzika

Do sešitu opiš zápis.  Podívej se na video a vyzkoušej si pokus doma.https://www.youtube.com/watch?v=uLDND7Txnb8

Téma: Atmosférický tlak

*atmosférický tlak = tlak, který je způsoben vlastní tíhou vzduchu

*jeho velikost klesá s nadmořskou výškou

*velikost atmosférického tlaku u hladiny moře je přibližně 100 kPa*poprvé tlak změřil A. Torricelli.

Anglický jazyk

Procvičujte, přemýšlejte, tvořte https://www.umimeanglicky.cz/.
Především procvičení slovní zásoby hravou formou.


Výuka úterý 24.  března 2020

Český jazyk

Procvičte si vedlejší věty dle zadání - najdete jej po vložení do https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetny-rozbor/vedlejsi-vety-1. Je tam 15 souvětí. Dnes rozeberte pět souvětí a ve čtvrtek dalších pět. Nezapomeňte dle vytvořené tabulky určit druh vedlejší věty!

Souvětí postupně opisujte a rozebírejte. Poté proveďte kontrolu dle řešení, které se nachází vždy pod rozebíraným souvětím.